Poistné udalosti

Na nás sa môžete vždy spoľahnúť

Náš autorizovaný servis disponuje kvalitnou technológiou, modernými diagnostickými zariadeniami a dielenským vybavením v prípade poškodenia vozidla pri dopravnej nehode.
Zákazníkom pomôžeme od odťahu vozidla, cez pomoc pri nahlásení poistnej udalosti, vykonanie obhliadky vozidla až po samotnú opravu vozidla. Po oprave vozidla zabezpečíme cez príslušnú poisťovňu vystavenie krycieho listu.

POTREBUJTE PORADIŤ? VOLAJTE NON STOP linku: 0903 905 907.
Na uvedenom čísle Vám poskytneme postup ako v prípade škodovej udalosti postupovať.